Ingen jobb for liten, ingen for stor!

Skadeavdelingene på Borgeskogen og Hamar er blant landets største og mest moderne opprettingsverksteder. Avdelingene er utstyrt med flere hyttejigger, egen hall for glassfiberreparasjoner og et stort bruktlager med blant annet ferdig rettede hytter.

Volmax Skadesenter er godkjent skadeverksted av Statens vegvesen

Våre erfarne mekanikere, karosseriarbeidere og sveisere utfører alle typer rammerettinger og lasermålinger på alt av rullende materiell for firma- og privatkunder – på alle merker. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene og kan påta oss store forsikringsrelaterte skader. I samarbeid med hovedverksted og lakkavdelingen som er samlokalisert med oss, kan vi også foreta restaureringsjobber samt sandblåsing og galvanisering.

Velkommen til oss – her er ingen jobb for liten og ingen for stor!