Med utstyr og kompetanse til å ta de største jobbene

verkstedhallen på volmax skadesenter
Volmax Skadesenter er blant Norges mest moderne skadesentere. Vi utfører reparasjoner og lakkeringer på lastebiler, varebiler, busser, anleggs- og landbruksmaskiner fra hele Norge – uavhengig av merke. Vi er godkjent skadeverksted av Statens vegvesen. Alle reparasjoner utføres i tråd med myndighetenes lover og regler.

Topp moderne anlegg

På våre to avdelinger på Borgeskogen i Stokke (Sandefjord kommune) og på Hamar, jobber landets mest erfarne og profesjonelle mekanikere og lakkerere. På Borgeskogen har vi et nytt og moderne skade- og lakkverkssted på 5000 kvadratmeter. Våren 2021 åpnet vi et nytt anlegg på Hamar for å øke kapasiteten på skadereparasjoner på alle merker.

Minimal ståtid

På våre anlegg er alt tilrettelagt for å sikre optimal arbeidsflyt, presisjon og kvalitet i arbeidet. Som kunde skal du oppleve å få reparert skader raskt og effektivt på et og samme sted, slik at ståtiden minimeres. Vi har et stort nettverk av samarbeidende mekaniske verksteder for håndtering av skader utover lakk og skadeoppretting.

Høyt fokus på HMS

Vi har et høyt fokus på at HMS skal gjennomsyre alle våre aktiviteter. Vår holdning er at alle uønskede hendelser kan unngås – de skjer ikke, de forårsakes! Vi jobber derfor kontinuerlig med informasjon og opplæring av våre ansatte slik at de til enhver tid har de beste forutsetninger for å gjennomføre oppgaver på en god og sikker måte.

Støy, støv og kjemiske stoffer er ikke til å unngå på et skadeverksted. Trygt og sikkert verneutstyr for å ivareta helse hos våre ansatte prioriteres derfor høyt. Vi har også tilrettelagt for at konsentrasjonen av kjemikalier i lufta holdes på et lavt og forsvarlig nivå. Ved hjelp av god ventilasjon og portable punktavsug via kanaler støpt i gulv, håndteres helseskadelig slipestøv fra sveis og varme, på en sikker måte. For å hindre forurensing av utemiljøet, har vi en egen oppstillingsplatting som er tilknyttet oljeutskiller. Vi kildesorterer, og leverer materialer og stoffer til gjenbruk/gjenvinning. Farlig avfall håndteres i samarbeid med Norsk Gjenvinning.

lakkering av bobil på volmax skadesenter
Lakkerer på volmax skadesenter
Mekaniker på Volmax skadesenter

Vil du bli en av oss?

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige mekanikere og lakkerere. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av å være kvalitetsbevisst, flink med kunder, og en god lagspiller som også kan jobbe selvstendig under høyt tempo? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Lærlingplass

Vi ønsker å bidra til at bransjen utvikles og tilbyr derfor lærlingplass via Volmax lærlingskole. Vårt bidrag er blant annet å utdanne flinke fagfolk som skal bestå fagprøven, og som kan gå inn i arbeidslivet etter endt lærlingperiode. Vi ønsker å ha de beste på vårt lag, og sørger for at vårt opplæringsprogram hele tiden utvikles i tråd med krav fra bransjen.

Har du spørsmål om lærlingskolen eller ønsker å søke?

Kontakt Bjørn Spangelo på tlf. 476 00 785 eller bjorn.spangelo@volmax.no